增值税组设置

VAT-ADVICE.EU 欧洲与比利时税务专家团队,与您携手同行。

In belgië is de btw eenheid sinds 2007 een feit. Sindsdien is het een veelvuldig toegepaste constructie. Als 2 of meerdere vennootschappen zijn verbonden én aan de voorwaarden voldoen, dan kunnen zij een “btw-eenheid” vormen. Deze eenheid treedt dan op als één en ondeelbaar voor wat betreft de btw-aangiften. Zo gaat de btw-eenheid het recht op aftrek uitoefenen voor haar leden.

De leden onderling kunnen handelen zonder dat de btw toepasbaar is op deze handelingen. Zo kan men belangrijke voorfinancieringen van btw vermijden. Dit kan dus belangrijk zijn om de kaspositie van de groep te optimaliseren.

Het aanvragen van een btw-eenheid gebeurt door het invullen van een formulier 606A met omstandige bijlagen, waaruit blijkt dat men voldoet aan de 3 oprichtingsvoorwaarden:

  1. financiële verbondenheid
  2. organisatorische verbondenheid
  3. economische verbondenheid

Één van de leden van de groep wordt aangeduid als vertegenwoordiger.

Een klassiek voorbeeld van het nut van een btw-eenheid, vindt men bij de oprichting van gebouwen en de latere onroerende verhuur (patrimoniumvennootschap aan uitbatingsvennootschap) Het recht op aftrek van de btw op de nieuwbouw blijft intact, ondanks dat er een onroerende verhuur plaats vindt aan een andere rechtspersoon.

Wij onderzoeken voor u of u baat kan hebben bij de oprichting van een btw-eenheid. Vervolgens doorlopen we alle administratieve stappen.

De BTW eenheid is opnieuw in het nieuws gekomen door het standpunt van de administratie dat bestuursvergoedingen steeds onderworpen dienen te worden aan de btw. (sinds 1/1/2016) Voorheen was er een tolerantie waarbij de administratie een keuze toeliet voor de bestuursactiviteiten van rechtspersonen in andere vennootschappen.

Dat maakt dat voor vrijgestelde belastingplichtigen er een belangrijke btw kost dreigt op te doemen. Bijvoorbeeld: een verzekeringskantoor betaalt een bestuursvergoeding uit aan een managementsvennootschap. Dit kan opgevangen worden door het opzetten van een btw-eenheid! Dat geldt ook voor andere vrijgestelde btw-belastingplichtigen uit artikel 44 zoals dokters, ziekenhuizen, enz...

Ter informatie:

Uit onze praktijkervaring blijkt dat er nog heel veel werk op de plank ligt: heel wat actoren hebben de ernst van deze situatie nog niet ingezien!