增值税裁决申请

VAT-ADVICE.EU 欧洲与比利时税务专家团队,与您携手同行。

De Belgische fiscale administratie heeft sedert 1993 een bijzondere afdeling opgericht met als doel om belastingplichtigen dossiers/vragen te kunnen voorleggen. Dit zou er voor moeten zorgen dat eenieder rechtszekerheid kan bekomen over de fiscale handelingen die men wil stellen. De dienst heeft een naamswijziging meegekregen: we spreken nu van de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen ipv de Rulingcommissie.

Vaak denkt men als individuele belastingplichtige dat een procedure voor het DVB een te moeilijke en dure procedure is. Onze ervaring leert echter dat dit best wel meevalt. Er is een mogelijkheid om een prefilingsaanvraag in te dienen. Hiermee legt men het vraagstuk informeel voor. De medewerkers van DVB helpen de aanvrager verder: ofwel adviseert men om de vraag om bepaalde redenen niet te stellen (bijv: voor de hand liggend, voldoende wetgeving, rechtspraak, kortom rechtszekerheid…) ofwel helpt men bij het formuleren van de effectieve vraag.

Een voorbeeld:

Het verlaagd tarief van 6% voor diensten in onroerende staat, gebouwen voor bewoning. In bepaalde gevallen is er een subtiele grens tussen de term “nieuwbouw” en “verbouwingen”. In het ene geval is het tarief 21% en in het andere geval kan het tarief 6% zijn. Om rechtszekerheid te bekomen kan men in heel specifieke situaties best een ruling aanvragen vooraleer de werken starten.

Het is van groot belang dat de ruling gevraagd wordt vooraleer er handelingen gesteld worden. (zoniet kan er geen ruling meer afgeleverd worden)