Onze waarden, missie en visie

VAT-ADVICE.EU 欧洲与比利时税务专家团队,与您携手同行。

Vat-advice.eu is een merk van Thesora. Onze btw dienstverlening past binnen onze globale missie en visie van de groep Thesora.

Waarden

1. FLEXIBILITEIT

Als KMO kennen wij de noden van onze cliënten en daarom willen wij ons takenpakket aanpassen.

2. 質量

Door onze kwaliteitsmaatstaven ver boven de wettelijke verplichtingen in de accountancy en fiscaliteit te plaatsen willen wij meerwaarde creëren voor onze cliënten.

3. INTEGRITEIT

Door het werk aan te pakken vanuit een houding van eerlijkheid, openheid en oprechtheid, willen wij ons ten allen tijde ten aanzien van iedere stakeholder (cliënten, overheid, medewerkers, ...) integer kunnen opstellen.

4. PRAGMATISME

Zowel in grote projecten als dagdagelijkse probleemstellingen willen wij ons door een no-nonsense aanpak onderscheiden.

Visie

Accountancyprestaties en fiscale adviesverlening op zich volstaat niet meer voor de cliënten die wij vandaag bedienen.

Wil een eenmanszaak naar een eenpersoonsvennootschap, een eenpersoonsvennootschap naar een kleine onderneming en een kleine naar een middelgrote onderneming kunnen doorgroeien, dan hebben de bedrijfsleiders vandaag meer dan ooit nood aan een doorgedreven dienstverlening die de vele leemten voor een gedegen bedrijfsvoering moet aanvullen.

Willen de VZW´s hun maatschappelijke rol op een optimale wijze kunnen invullen dan moet er passende ondersteuning en advies voorhanden zijn om hun specifieke noden te lenigen.

Missie

Maatwerk van a tot z voor

KMO

We willen onze cliënten doen groeien in hun ondernemerschap en daarom actief deel uitmaken van hun projecten. Maar staan ook klaar om hen doorheen kwade dagen te helpen! Naast onze basistaak, van accountant en fiscalist, willen wij de actieve ondernemers in de eerste plaats als “financieel adviseur” bijstaan. Het ontbreekt de meeste KMO’s immers aan een eigen “CFO” Wij willen dan ook de voornaamste taken van een financieel directeur graag op ons nemen in een maandelijkse rapportering op uitnodiging van de raad van bestuur. Indien de nood daartoe zou bestaan, zijn wij zelfs bereid om samen met de aandeelhouders en bedrijfsleiders al dan niet als bestuurder een visie en missie te ontwikkelen en een strategie uit te zetten om de gestelde doelen te kunnen bereiken. En meteen er voor te zorgen dat de vennootschap “behoorlijk” – volgens welbepaalde waarden en gebruik makende van welbepaalde spelregels – bestuurd wordt. Ook aan de familiebedrijven willen wij passende aandacht geven en waar nodig te adviseren of bemiddelen tussen de het bedrijf, dat winstgevendheid en productiviteit dient na te streven, de aandeelhouders, die enkel oog hebben voor return en waardevermeerdering, en de familie, waar harmonie, gelijkheid en eenheid vaak zoek is. Ten lange laatste moet bloeiend ondernemerschap ook samengaan met levenskwaliteit voor de aandeelhouder- ondernemer of bedrijfsleider!

de VZW

Het is ook onze missie om deze dienstenverstrekkers te helpen groeien via het verschaffen van onmiddellijk toepasbare inzichten en kennis die hun in staat stellen hun potentieel te verruimen.

in de Rand!

Wij willen dé referentie zijn in de regio in de overtuiging dat onze groei hand in hand gaat met de groei van onze cliënten.