Begeleidingstraject webshops

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies

De webshop is onontbeerlijk geworden voor gevestigde fysieke winkels om zich staande te houden in een digitale toekomst. Nieuwe spelers komen dan ook in een sneltempo op de markt. Het wordt ook pijnlijk duidelijk dat de Belgische ondernemers een achterstand hebben tov bijvoorbeeld de Nederlandse en Duitse collega's...

Het grote voordeel voor starters is en blijft het feit dat men met relatief weinig investeringen van start kan gaan. Althans toch in vergelijking met een investeringen in een traditioneel verkooppunt en traditionele verkoops- en communicatiekanalen.

Wij kunnen u niet enkel bijstaan in de fiscale aspecten, maar we maken u ook –indien dat gewenst is- wegwijs in de technische aspecten via gespecialiseerde partners.

Voor webwinkels dient men een onderscheid te maken tussen leveringen aan bedrijven (B2B) en consumenten (B2C)

Voor leveringen van goederen aan een particulier waarbij de leverancier het vervoer verzorgt (door of voor rekening van de leverancier), spreekt men over een zogenaamde “verkoop op afstand”

Daarvoor geldt in principe de regel van belastingheffing in de lidstaat van aanvang van het vervoer. U kunt dus met uw Belgische webshop Belgische BTW aanrekenen aan buitenlandse klanten. Dat zou echter concurrentievervalsing kunnen inhouden, omdat er nog steeds tariefverschillen zijn binnen de EU.

Om die reden is er een verkoopsdrempel ingebouwd. Van zodra een bepaalde hoeveelheid verkopen wordt gerealiseerd, dient men de btw in die bepaalde ldistaat af te dragen. Deze drempelbedragen zijn niet uniform en verschillen van lidstaat tot lidstaat!

Merk op dat het louter verwijzen naar een vervoerder op uw website volstaat. Ook al rekent de klant zelf het vervoer met een derde partij af… Dit standpunt komt uit een recente Beslissing van de Belgische btw-administratie.

Mini One Stop Shop (MOSS)

Alle telecommunicatie-, radio-, tv- en “langs elektronisch weg verrichte diensten” die worden afgenomen door een particulier. Als voorbeeld kunnen we de explosie aan platformen voor films en muziek aanhalen. (genre Netflix, Itunes, etc…) Ook data opslag voor websites, onderhoud en verkoop software, geschreven stukken informatie, terbeschikkingstelling databanken, ...

Deze diensten moeten sinds 1/1/2015 worden belast in de lidstaat waar de afnemer is gevestigd. Hiervoor heeft men een Europees portaal in het leven geroepen: the Mini One Stop Shop (MOSS)

Om de administratieve lasten (registraties in andere lidstaten) die uit de nieuwe btw-regels voorvloeien in te perken, heeft men er dus voor gezorgd dat men zijn verplichtingen via één portaal kan voldoen.

Intervat/moss