Vertegenwoording van in het buitenland gevestigde entiteiten voor btw doeleinden

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies

Elke entiteit die op Belgisch grondgebied belastbare handelingen uitoefent, moet zich voor btw-doeleinden identificeren op het bevoegde btw-kantoor. Eenmaal men een Belgisch btw-nummer heeft zal men aan de aangifteplicht moeten voldoen via de portaalsite van de Belgische FOD Financiën.

Naast de mogelijkheid om zelf te registreren, kan een Europees bedrijf ook altijd een aansprakelijk vertegenwoordiger of een fiscaal mandataris aanstellen. In heel wat gevallen is dat echter niet nodig en kan men veel efficiënter en goedkoper zichzelf in de betreffende lidstaat gaan registreren. Voor ondernemingen buiten de EU gevestigd is een rechtstreekse identificatie niet mogelijk. Zij dienen steeds een aansprakelijk vertegenwoordiger aan te stellen.

Ook voor Belgische ondernemingen die activiteiten ontplooien buiten de landsgrenzen kan een btw identificatie in dat andere EU land aan de orde zijn. Ook hier helpen wij u door de procedures. Het spreekt voor zich dat men zich op dat ogenblik dient te houden aan de plaatselijke voorschriften: wijze van indienen van de aangifte, aftrekbeperkingen, enz...

Belgische ondernemingen kunnen in principe een rechtstreekse btw-identificatie aanvragen binnen de Europese Unie. In welbepaalde gevallen is het echter vereist dat er een aansprakelijke vertegenwoordiger wordt aangewezen voor dat bepaalde land.