Blog

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies
Nov 29

Omwenteling voor de medische en paramedische beroepen: btw plicht?

Nog een paar herfstige dagen en het jaar 2021 ligt alweer achter ons.  Traditioneel betekent een nieuw jaar ook de start van allerlei in werking tredende wetgeving.  Zo zal de btw-vrijstelling van artikel 44 voor medische beroepen fors worden ingeperkt.
Wat betekent dat nu voor de zelfstandige verpleegster, de huisdokter, of de tandarts? Moeten zij allemaal een btw-nummer aanvragen?
Het is een feit dat de algehele vrijstelling onder artikel 44 verleden tijd zal zijn.  De handelingen dienen “therapeutisch” te zijn.  Handelingen of prestaties die niet therapeutisch zijn zullen vanaf volgend jaar onderworpen worden aan de btw.
Apr 21

Definitieve afschaffing decembervoorschot btw en verlaging nalatigheidsinteresten.

De regering heeft een aantal btw gerelateerde items beslist.
(bron: Fod Financiën)
Apr 21

Nieuwe btw-verlaging in de horeca, ook voor alcoholische dranken!

De temperaturen blijven misschien nog wat achter, toch kijken we reikhalzend uit naar de dag dat de horeca opnieuw haar terassen mag openen.  Het blijft spreken in de voorwaardelijke wijs,  maar in principe gaan de cafés en restaurants vanaf 8 mei opnieuw klanten mogen ontvangen.  En wat later zou er dan een volledige heropstart voorzien zijn.  De federale regering heeft beslist dat een extra duwtje in de rug voor de horeca meer dan welkom zal zijn.  Vandaar dat zowel dranken als maaltijden zullen geserveerd kunnen worden met een tarief van 6% btw.  Deze maatregel zal enkel gelden voor het 2e en 3e kwartaal van 2021.  Op het einde van de zomer, 30 september,  zou men terugkeren naar de oorsponkelijke tarieven. Nov 14

Nieuwe btw-regels voor e-commerce en verkopen op afstand vanaf 1 juli 2021!


Er was gepland dat de regeling in voege ging gaan vanaf 1 januari 2021, maar dat heeft dus wat vertraging opgelopen. 
Het betreft een vereenvoudiging van de btw-heffing bij internetverkopen van diensten én goederen aan consumenten: particuliere eindverbruikers dus.
In de nieuwe regeling zal een zwaardere verantwoordelijkheid worden gelegd bij de de platformen die betrokken zijn bij zo'n verkoop, dat zijn de Bol.coms van deze wereld.   De nieuwe regels zorgen er voor dat de btw wordt geheven in de lidstaat van bestemming.  De bedrijven van verschillende landen, zowel in als uit de EU zullen met gelijke wapens kunnen strijden.   
 Voor de handel van buiten de EU zal de heffing des te meer een verantwoordelijkheid zijn van de betrokken verkoopplatformen. 
Sep 27

Kerst is nog veraf... toch al wat goed nieuws voor uw liquiditeiten eind december!

Eén van de Corona-maatregelen van de Regering kijkt al vooruit naar het einde van het kalenderjaar. 
Zoals elk jaar dient elke btw-belastingplichtige een december-voorschot te betalen, en dat voor zowel de maandaangevers als de kwartaalaangevers!
Jun 07

Steun voor de horaca: verlaging van de btw !

Op 6 juni besliste de Regering om de btw op restaurant- en cateringdiensten te verlagen naar 6%.
Voor alcoholische dranken blijft het tarief van 21% wél van toepassing. 
Deze verlaging geldt momenteel tot 31 december 2020.
Feb 21

Nieuwe circulaire omtrent het terugvragen van btw-tegoeden op de BTW r/c.

Wat verandert er concreet?


Er zijn maandaangevers en kwartaalaangevers. Wat de maandaangevers betreft zullen zij vanaf nu niet meer kunnen genieten van enige tolerantie. Als men als maandelijks aangever meer dan 1485 euro tegoed heeft (tijdens het jaar, laatste maand bedraagt de grens 245 euro) dan zal men strikt op tijd moeten indienen voor de 20ste van de maand volgend op de maand van de aangifteperiode, wil men aanspraak maken op een teruggaaf. Sterker nog : alle maandaangiften van dat jaar moeten op tijd zijn geweest. Zoniet wordt een vraag tot terugbetaling geweigerd. 
Nov 25

Heeft u klanten of leveranciers uit Nederland?

Nederland kent nieuwe btw-nummers toe aan natuurlijke personen!
Oct 04

Een nieuw boetebeleid bij de FOD Financiën

Als men aan btw denkt, dan is de associatie met "boetes" snel gemaakt...

Oct 04

Dossierbeheerder - junior accountant (m/v)

Vat-advice.eu en Thesora zoeken een gemotiveerde dossierbeheerder, junior accountant