Blog

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies
Nov 14

Nieuwe btw-regels voor e-commerce en verkopen op afstand vanaf 1 juli 2021!


Er was gepland dat de regeling in voege ging gaan vanaf 1 januari 2021, maar dat heeft dus wat vertraging opgelopen. 
Het betreft een vereenvoudiging van de btw-heffing bij internetverkopen van diensten én goederen aan consumenten: particuliere eindverbruikers dus.
In de nieuwe regeling zal een zwaardere verantwoordelijkheid worden gelegd bij de de platformen die betrokken zijn bij zo'n verkoop, dat zijn de Bol.coms van deze wereld.   De nieuwe regels zorgen er voor dat de btw wordt geheven in de lidstaat van bestemming.  De bedrijven van verschillende landen, zowel in als uit de EU zullen met gelijke wapens kunnen strijden.   
 Voor de handel van buiten de EU zal de heffing des te meer een verantwoordelijkheid zijn van de betrokken verkoopplatformen. 
Sep 27

Kerst is nog veraf... toch al wat goed nieuws voor uw liquiditeiten eind december!

Eén van de Corona-maatregelen van de Regering kijkt al vooruit naar het einde van het kalenderjaar. 
Zoals elk jaar dient elke btw-belastingplichtige een december-voorschot te betalen, en dat voor zowel de maandaangevers als de kwartaalaangevers!
Jun 07

Steun voor de horaca: verlaging van de btw !

Op 6 juni besliste de Regering om de btw op restaurant- en cateringdiensten te verlagen naar 6%.
Voor alcoholische dranken blijft het tarief van 21% wél van toepassing. 
Deze verlaging geldt momenteel tot 31 december 2020.
Feb 21

Nieuwe circulaire omtrent het terugvragen van btw-tegoeden op de BTW r/c.

Wat verandert er concreet?


Er zijn maandaangevers en kwartaalaangevers. Wat de maandaangevers betreft zullen zij vanaf nu niet meer kunnen genieten van enige tolerantie. Als men als maandelijks aangever meer dan 1485 euro tegoed heeft (tijdens het jaar, laatste maand bedraagt de grens 245 euro) dan zal men strikt op tijd moeten indienen voor de 20ste van de maand volgend op de maand van de aangifteperiode, wil men aanspraak maken op een teruggaaf. Sterker nog : alle maandaangiften van dat jaar moeten op tijd zijn geweest. Zoniet wordt een vraag tot terugbetaling geweigerd. 
Nov 25

Heeft u klanten of leveranciers uit Nederland?

Nederland kent nieuwe btw-nummers toe aan natuurlijke personen!
Oct 04

Een nieuw boetebeleid bij de FOD Financiën

Als men aan btw denkt, dan is de associatie met "boetes" snel gemaakt...

Oct 04

Dossierbeheerder - junior accountant (m/v)

Vat-advice.eu en Thesora zoeken een gemotiveerde dossierbeheerder, junior accountant
Oct 04

(Stagiair-) Accountant-Belastingconsulent (m/v)

Vat-advice.eu en Thesora zijn op zoek naar een Accountant-Belastingconsulent om het team te komen versterken.

Nov 28

Nieuwe circulaire over het geregistreerd kassasysteem in de horeca

Eerder deze maand liet de btw-administratie een nieuwe circulaire op ons los.  De circulaire zoomt uitgebreid in op het gebruik en de regelgeving omtrent de witte kassa.   We lichten er een paar punten uit voor u.
Nov 07

Onroerende verhuur met btw: alsnog van tafel geveegd! Update: en dan toch weer niet...

Het zomerakkoord bracht ons mogelijkheden om de onroerende verhuur mogelijks toch aan de btw te onderwerpen.  Maar er was nog niets concreet.

De regering laat nu weten dat het er niet zal van komen.

Update: nog niet officieel gestemd, maar nu toch uitgebreid voorstel ivm btw bij onroerende verhuur.   Later meer daarover!