Een nieuw boetebeleid bij de FOD Financiën

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies

Als men aan btw denkt, dan is de associatie met "boetes" snel gemaakt...

De FOD Financiën heeft nu richtlijken op papier gezet.

Het is niet zo dat er in de praktijk heel veel verandert aan de gangbare praktijk van de laatste jaren. 
Bij een vaststelling is een controleur verplicht om een boete op te leggen.  Hij of zij is dus niet gemachtigd om de andere kant op te kijken.
De belastingplichtige heeft dan het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde gewestelijke directie.
Als er in een referentieperiode van 4 jaar geen gelijkaardige overtreding is geweest, en het is dus de eerste overtreding, dan komt er een autmatische kwijtschelding.  (Het verzoekschrift is wel een vereiste!)
Dit gaat enkel op voor overtredingen die begaan zijn "ter goeder trouw" en zonder het oogmerk belastingen te ontduiken.
Mocht er kwader trouw in het spel zijn, dan dient de fiscus steeds aan te tonen.
Verder zal de btw-belastingplichtige op het ogenblik van het verzoekschrift zich in regel gesteld hebben met datgene waarvoor men gesanctioneerd werd. Tevens moeten alle periodieke btw-aangiften ingediend zijn.
Daarenboven zal deze kwijtschelding enkel van toepassing zijn voor een bepaalde reeks van overtredingen.

Het spreekt voor zich dat we voor dit verzoekschrift een modeldocument hebben liggen om de kost van zulke administratieve aangelegenheid tot een minimum te beperken.

Mocht u een boete hebben gekregen, contacteer ons dan om na te gaan of een kwijtschelding aan de orde kan zijn! 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Stef Govaert.

  +32 (0)2/569 38 38