BTW Advies

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies

Wij verlenen btw advies aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De btw-wetgeving is bijzonder sterk geëvolueerd naar een amalgaan van complexe formele regeltjes. Het niet voldoen kan uw organisatie bijzonder veel geld kosten door naheffingen, weigering van btw-aftrek, boetes en interesten. Maar eigenlijk is dat maar het topje van de ijsberg...

Compliance

Onze maatschappij evolueert naar een wereld waarin de consument meer en meer inspraak krijgt als stakeholder. Het begrip compliance en de bedrijfsvoering afstemming op de verwachte compliance is voor grote ondernemingen een vanzelfsprekendheid geworden. Voor Kmo’s is dat vaak minder het geval. En dit om uiteenlopende redenen. Uw toekomst en uw groeikansen worden niet verhinderd door alle compliances vereisten, ze gaan er eerder een accelerator voor zijn!

Een greep uit de meest voorkomende problematieken:

  • Wetgeving rond B2B (business to business) en B2C (Business to Consumer) -diensten aan afnemers in andere Europese lidstaten.
  • Keuze tot intracommunautair verwerven en bijhorende registratie voor de zogenaamde "groep van 4", waaronder de vrijgestelde btw-belastingplichtigen (ziekenhuizen, onderwijs, etc…)
  • Aftrekbeperkingen in de Belgische btw-wetgeving
  • Intracommunautair goederenvervoer, driekhoeksverkeer.
  • Verkopen op afstand
  • Btw in de vastgoedsfeer: vrijgestelde onroerende verhuur, onroerende leasing, etc...
  • Import/export buiten EU
  • Verplichte vermeldingen op de factuur
  • Bestemmingsdocument voor intracommunautaire regelingen