Heeft u klanten of leveranciers uit Nederland?

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies
Nederland kent nieuwe btw-nummers toe aan natuurlijke personen!
Momenteel zijn de Nederlandse btw-nummers, voor eenmanszaken, gekoppeld aan hun persoonlijk nummer in de sociale zekerheid (ook burgerservicenummer BSN genoemd). Gezien deze nummers behoren tot de GDPR privacy regels van de EU, gaat de Nederlandse btw-dienst nieuwe btw-nummers toekennen aan deze natuurlijke personen.
Dat vergt dus grote waakzaamheid.  Bij het indienen van de IC-opgaven bijvoorbeeld...   Een foutieve listing kan een boete opleveren.  Voorts kan men maar een IC-vrijstelling voor btw toekennen aan uw klant, als op de factuur het correcte BTW nummer vermeld staat.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Stef Govaert.

  +32 (0)2/569 38 38