Definitieve afschaffing decembervoorschot btw en verlaging nalatigheidsinteresten.

VAT-ADVICE.EU is uw partner voor alle btw gerelateerde materies
De regering heeft een aantal btw gerelateerde items beslist.
(bron: Fod Financiën) BTW EN ACCIJNSRECHTEN: LAGERE NALATIGHEIDSINTERESTEN

Voorts wil de regering de tarieven voor nalatigheids- en moratoriuminteresten in de btw en accijnsrechten aligneren op die in de inkomstenbelastingen. Dat wil zeggen dat het tarief drastisch zal dalen van 9,6% tot respectievelijk 4 en 2%. Ook de hoge btw-boete voor te late betaling zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%.
Zowel de aanpassing van de interestvoeten als de boete geldt enkel voor het tweede kwartaal 2021.

VERLAGING MINIMUMDREMPELS TERUGGAVE VAN BTW

Met ingang van 1 januari van dit jaar werd reed beslist dat startende bedrijven elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet kunnen vragen.
Voortaan kan men voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 EUR voor periodieke aangiften, 50 EUR voor starters of eindejaaraangiften.

AFSCHAFFING DECEMBERVOORSCHOT BTW ÉN BV

Ten slotte wordt het decembervoorschot in de BTW vanaf december 2021 definitief afgeschaft, in december 2020 gebeurde dit al eenmalig. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) afgeschaft wordt.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Stef Govaert.

  +32 (0)2/569 38 38